Mines Kayenta

These are a list of 4 mines in Kayenta.

Name Nearest Town Type More
Black Mesa Mine Kayenta Navajo AZ Coal (Bituminous) View Details >
Kayenta Mine Kayenta Navajo AZ Coal (Bituminous) View Details >
Kayenta No 2 Strip Navajo AZ Coal (Bituminous) View Details >
Kayenta Preparation Plant Kayenta Navajo AZ Coal (Bituminous) View Details >